Het handelsbeleid

Meer dan 15 jaar geleden hebben wij er voor gekozen om onze producten uitsluitend te verkopen via in zwakstroom gespecialiseerde distributeurs en bij grote nationale bedrijven.

Wij selecteren onze partners-distributeurs aan de hand van zeer toegespitste criteria, zodat de door ons distributienetwerk geleverde service zo goed mogelijk aansluit op de verwachtingen van de professionele beveiligingsinstallateurs.
Deze distributeurs zorgen voor een regionale en nationale aanwezigheid, maar nemen ook de commerciële en technische follow-up voor hun rekening.

 

ATLS is de bevoorrechte partner op het gebied
van distributie.