SI-MAX, alarm binnensirene
van staal

SI MAX
De marktreferentie
Vaak gekopieerd, nooit geëvenaard
  • Nieuw regelingssysteem voor het opladen van de batterij
  • Stalen kastje met een weerstand die 2,5 maal groter is dan door de NF- en A2P-normen vereist wordt
  • Geluidsvermogen: meer dan 117 dB
  • Geen inschakeling bij het onder spanning brengen
  • Beveiliging van de alarmcentrale met energie die rechtstreeks uit de batterij gehaald wordt
  • Tijdschakeling van het alarm 31 minuten
Logo NF Logo Incert Logo Req