Kwaliteit van onze productieprocessen

Al onze producten worden aan het einde van de productie 100% getest, zodat wij met speciale testbanken producten kunnen leveren die, wanneer zij op de markt gebracht worden, volmaakt operationeel zijn.

Het belangrijkste criterium waarop het ontwerp van de door ATLS vervaardigde producten gebaseerd is, is de Kwaliteit. Wij passen dit principe toe op alle niveaus van onze productieketen, maar ook op al onze leveranciers en toeleveranciers.

Op de huidige beveiligingsmarkt kennen de producten van het Altec assortiment geen gelijkwaardige concurrenten. Om u dit te kunnen garanderen, eisen wij van onze leveranciers en toeleveranciers hetzelfde niveau van perfectie als wij zelf aanhouden voor de vervaardiging van de Altec producten.

De juiste keuze van onze componenten:

Wij gebruiken voor onze producten uitsluitend componenten van de grootste productiemerken, zodat wij de follow-up en de duurzaamheid van onze producten kunnen verzekeren.

De juiste keuze van onze leveranciers en toeleveranciers:

Wij eisen van onze verschillende leveranciers en toeleveranciers dat zij hun verplichtingen betreffende de bevoorradingstermijnen en de kwaliteit van de bestelde materialen nakomen. Wij selecteren onze leveranciers en toeleveranciers aan de hand van kwaliteitsaudits die wij regelmatig organiseren. Het merendeel van onze toeleveranciers bezitten de ISO 9001 certificering